Spektrum rozvoje žen

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 128076 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.

Hlavní oblast, v níž jsme chtěli získat nové informace a vyměnit si zkušenosti se zahraničními kolegy, je rozvoj, podpora a vzdělávání občansky aktivních žen. Na norské studijní cestě jsme se setkali s více než patnácti místními odbornicemi a odborníky. Vzhledem k našemu poslání rozvíjet nejrůznější druhy neziskových organizací (a podporovat lídryně a lídry v daných oblastech) jsme ocenili šíři jejich záběru. Navázali jsme také slibné kontakty s jednotlivými tamními organizacemi a platformami, jež mají zkušenost s efektivním vedením rozvojových aktivit pro ženy při propojování byznysu a neziskového sektoru. Spolupráce byznysu a neziskové sféry však v Norsku, jak jsme se dověděli, není příliš častá, neboť mnohé s ní spojované potřeby pokrývá silná podpora a sociální zajištění od státu.
Pracovali jsme se zástupci Kanceláře veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci v Oslu, s pracovníky Centra pro genderovou rovnost v Hamaru, velmi podnětná byla beseda s romskými aktivistkami spolupracujícími s magistrátem města Osla. Dobrou praxi využijeme při spolupráci s českou romskou organizací Awen Amenca, jež se zasazuje o rovný přístup ke vzdělávání.