Spektrum rozvoje žen

Datum realizace: 1. 6. 2015 - 29. 2. 2016
Částka: 251799 Kč
Organizace: Spiralis, z.s.

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen. Cíle projekt dosahuje vytvořením platformy pro spolupráci mezi subjekty, experty i odbornými skupinami, které se dlouhodobě profesně zabývají rovností žen a mužů. Od června 2015 do února 2016 se zapojí systematicky do tematické platformy min 20 subjektů. Platforma bude fungovat prostřednictvím 5ti pracovních tematických skupin, uskuteční se 5 odborných workshopů, závěrečná konference, vznikne webový portál s odbornými materiály k tématu vzdělávání a rozvoje žen.
Vznikne 20 mediálních výstupů na téma rovnosti žen a mužů během projektu založených na partnerské spolupráci a 5 nových tematických projektů v oblasti rovnosti žen a mužů, na nichž se podílí a spolupracuje min 20 organizací aktivních v oblasti rovné příležitosti mužů a žen.