Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku

Datum realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014
Částka: 25000 Kč
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

V projektu Společně bez předsudků ve Frýdlantském výběžku proběhnou besedy s žáky 2. stupně základních škol a se studenty střední školy o sociálním/etnickém napětí v regionu a způsobech a možnostech řešení nastalé situace, k němuž může přispět i mládež.