Společně jako doma bez násilí

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 6991527 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra budou poskytovat právní a sociální poradenství v ulicích a na místech, kde se ženy v tísnivé sociální situaci nacházejí. Vychází z ověřených zjištění, že ženy ohrožené násilím žijící na ulici často nevyhledají pomoc v kamenných poradenských a podpůrných centrech, mj. z toho důvodu, že nízkoprahová centra pro ženy na ulici jsou obtížně dostupná, neposkytují pocit bezpečí a dostatečné intimity k řešení problému nebo nenabízejí odpovídající službu. Projekt inovativně navrhuje poskytování služeb ohroženým ženám přímo v terénu a v podobě mobilní poradny, navíc s důrazem na individuální přístup. Ženy ve zmíněné situaci, které se v životě setkaly s násilím a jsou jím ohroženy, budou pak dál aktivně zapojovány do dalších aktivit projektu (výzkum, kampaň, svépomocná skupina ad.), což jim může významně pomoct se se svou situací lépe vyrovnat.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance