Společně jako doma bez násilí

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 6991527 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Podstatou projektu je vytvoření terénních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova a v tísnivé sociální situaci, které se setkaly s násilím. Terénní centra budou poskytovat právní a sociální poradenství v ulicích a na místech, kde se ženy v tísnivé sociální situaci nacházejí. Vychází z ověřených zjištění, že ženy ohrožené násilím žijící na ulici často nevyhledají pomoc v kamenných poradenských a podpůrných centrech, mj. z toho důvodu, že nízkoprahová centra pro ženy na ulici jsou obtížně dostupná, neposkytují pocit bezpečí a dostatečné intimity k řešení problému nebo nenabízejí odpovídající službu. Projekt inovativně navrhuje poskytování služeb ohroženým ženám přímo v terénu a v podobě mobilní poradny, navíc s důrazem na individuální přístup. Ženy ve zmíněné situaci, které se v životě setkaly s násilím a jsou jím ohroženy, budou pak dál aktivně zapojovány do dalších aktivit projektu (výzkum, kampaň, svépomocná skupina ad.), což jim může významně pomoct se se svou situací lépe vyrovnat.