Společně pro přírodu

Datum realizace: 1. 2. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 20900 CZK
Organizace: Společenské centrum Věžička Rybí z.s.

V rámci projektu chceme zrealizovat sérii vzdělávacích přednášek pro veřejnost a dalších akcí zaměřených na tématiku klimatických změn s důrazem na téma vody a jejího udržení v krajině. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice, předat informace o aktuálním stavu a vývoji do budoucna a poskytnou přehled nástrojů a opatření, které mohou sami lidé realizovat a podílet se tak na změně.