Společně proti povodním a suchu

Datum realizace: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
Částka: 73000 CZK
Organizace: Na jedné vlně, z.s.

Cílem projektu je adaptace místní krajiny na klimatickou změnu a snížení dopadů bleskových povodní a dlouho trvajícího sucha. Chceme zapojit místní obyvatele a společně s nimi zmapovat povodí Mokropeského potoka podle metodiky Živé krajiny. Na základě získaných dat a mapových podkladů navrhneme konkrétní opatření, jak zadržování vody lokálně zlepšit. Součástí projektu je i přesvědčit místní veřejnost, úřady a vlastníky pozemků, že je tato změna potřeba a že přinese výhody všem zúčastněným stranám. Cílem je koncepční a konkrétní návrh souboru opatření.