Společný život

Datum realizace: 30. 6. 2022 - 30. 4. 2023
Částka: 80000 CZK
Organizace: Loli Ruža z.s.

Spolek Loli Ruža z.s., chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání lidí z naší obce. Pro pořádání kulturních a společenských akcí, workshopů a přednášek pro děti a mládež, ale i pro širokou veřejnost, aby se vytvořila komunita, která si bude pomáhat, sdílet své znalosti, trávit spolu volný čas a podporovat se navzájem.. Vést děti a mládež k aktivnímu trávení volného času. Nebo vytvoření klubu pro matky s dětmi( podpora a pomoc rodičům). Zlepšovat u dětí jejich postavení společenské i sociální a porozumění, aby jejich cesta k umění jim byla současně cestou k dobrým mezilidským vztahům.