Spor o státní mapy

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Částka: 5000 CZK
Organizace: Jan Cibulka

Litigace se Zeměměřickým úřadem o poskytnutí digitálního modelu reliéfu 5. generace. Cílem je judikatorně zakotvit výklad ust. § 11c odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, který bude přívětivý k žadatelům z řad veřejnosti. Konkrétně aby orgány veřejné správy nevyžadovaly po žadatelích finance, které již dříve vynaložily na pořízení požadovaných geoprostorových dat (řádově miliony Kč).

Předmětem grantu je soudní poplatek u kasační stížnosti sp. zn. NSS 7 As 371/2020 proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2020 č. j. 15 A 44/2018-44.