Stodola plná prekvapeni

Datum realizace: 1. 7. 2019 - 31. 10. 2020
Částka: 222300 Kč
Organizace: ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU

Projekt řeší profesionalizaci činnosti pozemkového spolku. Ten udržuje přírodně cenné lokalityv CHKO Poodří(extenzivní sady krajových odrůd ovoce a nerekultivované louky) pastvou ovcí. Cílem projektu je ve spolupráci s místní řemeslnou dílnoua Ekocentrem ČSOP zpracovávat vlnu z těchto ovcí a vytvořené dekorační a užitkové předměty nabízetprostřednictvím e-shopu i na místních trzích a zvýšit tak příjmy spolku i v zimě. Vybavená dílna bude také realizovat programy EVVO a programy na podporu místních komunitníchtradic ,včetně pravidelné práce s dětmi a mládeží v dětských klubech .