Stop kybernásilí na ženách a mužích

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 31. 10. 2016
Částka: 6237759 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace přinese projekt konkrétní doporučení jak zlepšit a zefektivnit pomoc obětem, a tím dosáhnout snížení výskytu násilí na ženách a mužích. Doporučení budou určena tvůrcům politik a poskytovatelům přímé pomoci, policejním složkám, právníkům/čkám, soudcům/kyním atd.