Střední Evropa v hybridní válce

Datum realizace: 26. 5. 2017 - 30. 9. 2017
Částka: 96000 Kč
Organizace: České centrum pro investigativní žurnalistiku

Česká republika je jedna ze zemí, kde prokremelské dezinformační weby jsou téma k řešení jak médii tak analytiky a dokonce i státní správou. Vznikají seznamy prokremelských webů i analýz jejich obsahu. Nikdo se však zatím nepodíval na tuto problematiku v širším kontextu Střední Evropy – přestože jde o celý vlivový region a ruské zájmy se v zemích V4 historicky podobaly. Máme za to, že analýza metadat i obsahu prokremelských webů ze všech zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) může vnést do problematiky nový úhel pohledu a objasnit, jestli a nakolik jde o koordinovanou aktivitu. Na základě spolupráce s novináři z těchto zemí bychom chtěli zmapovat nejenom časování a tématiku jednotlivých článků, ale i podobnost sdělení a jejich reálný původ. Vzhledem k tomu, že výsledným produktem má být publicistický text, rádi bychom zasadili analýzu prokremelských webů do širších politických souvislostí. Jako příklad můžeme uvést porovnání časových os, kdy jedna mapuje změnu v rétorice politických špiček Česka a Maďarska a jejich příklon k ruskému režimu a druhá rozmach prokremelských webů.