Studentské předčasné parlamentní volby 2013

Datum realizace: 26. 8. 2013 - 31. 10. 2013
Částka: 166700 Kč
Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.

Projekt reaguje na aktuální situaci v ČR a podporuje výchovu demokraticky smýšlejících a zodpovědných občanů; je unikátní svým rozsahem a praktickým zaměřením. Zapojené střední školy získají materiály k realizaci voleb nanečisto, zajistíme medializaci.