Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací a gender mainstreamingem

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 102320 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Studijní cesta týmu Otevřené společnosti, genderové expertky K. Čmolíkové Cozlové a ředitelky Marty Smolíkové, měla rozšířit dosavadní informace o teoretické rovině gender mainstreamingu v norské praxi, o konkrétních opatřeních a příkladech dobré praxe v nejrůznějších oblastech, například v boji s nerovností v odměňování a ve zvyšování reprezentace žen.
Během diskusí a setkání s přímými aktérkami a aktéry v dané oblasti jsme mimo jiné získaly podrobný příklad dobré praxe v potřebné oblasti boje proti genderově podmíněné platové nerovnosti a navazující informace: statistické údaje, odkaz na legislativu, odkaz na přístup Islandu. Po přenesení do tuzemského kontextu vznikl informační materiál pro zaměstnavatelky a zaměstnavatele, zaměstnance a zaměstnankyně v České republice. S norskými kolegy jsme diskutovaly také o způsobech sdílení a přenosu příkladů dobré praxe do jiných zemí.
Projekt umožnil rozšířit naše dosavadní know-how, nové odborné znalosti jsme nabyly především z praxe. Hromadná studijní cesta měla velmi pozitivní dopad na posílení spolupráce s norskou stranou, ale také se zapojenými českými organizacemi.