Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 104142 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Přenos norských zkušeností a dobrých praxí do ČR v oblasti rovných příležitostí byl v tomto případě zaměřen na marginalizovanou situaci migrantů a migrantek.
Zástupkyně SIMI se na studijní cestě do Norska zúčastnily společného programu zorganizovaného Nadací OSF Praha a Kanceláří veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci Oslo a absolvovaly také samostatná dvojstranná jednání s norskými aktéry v dané oblasti. Zahraniční poznatky a zkušenosti jsme pak společně zpracovali formou jednotlivých doporučení pro ČR, jež jsme s dalšími výstupy z projektů realizovaných v programu Dejme (že)nám šanci prezentovali příslušným českým činitelům, zejména tvůrcům politik; využili jsme je také při navazujících networkingových a medializačních aktivitách.
Projekt nám umožnil nejen navázat na naše předchozí snahy zlepšit postavení migrantek pobývajících v ČR a zvýšit povědomí lokálních aktérů v této oblasti, ale také prohloubit spolupráci s organizací SEIF, seznámit se s dalšími kolegy v Norsku a rozšířit společné aktivity s cílem dosáhnout pozitivních posunů v tvorbě politik v oblastech rovnosti žen a mužů či genderu v migraci.