Studijní cesta do Norska

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 116700 Kč
Organizace: Ratolest Brno, z.s.

Cílem naší studijní cesty bylo získat inspiraci a know-how pro další rozvoj práce se sociálně vyloučenými ženami v Ratolesti Brno v oblasti rovných příležitostí. Program v Oslu zajišťovala Kancelář veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci.
Naše záměry se podařilo do velké míry naplnit, třebaže vzhledem ke složení české skupiny, která se studijní cesty zúčastnila, jsme se hodně věnovali i jiným než námi preferovaným tématům. Přesto jsme se dozvěděli množství informací, které můžeme dále využívat při práci s našimi klienty. Při plánování preventivních aktivit pro uživatele nízkoprahového klubu Pavlač využijeme téma genderově motivovaného digitálního násilí. V oblasti práce s romskou menšinou pro nás byly inspirativní informace o komunitní práci s romskými ženami. Mnoho užitečných údajů jsme získali také k tématu diskriminace na základě pohlaví.
Poznatky a zkušenosti jsme po návratu předali svým kolegům na společné poradě a zájemcům jsme předali materiály k jednotlivým tématům. V tuto chvíli na základě kontaktů získaných během studijní cesty hledáme norského partnera pro společný projekt.