Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu norských expertů a expertek

Datum realizace: 7. 3. 2016 - 30. 6. 2016
Částka: 132500 Kč
Organizace: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Cílem projektu bylo poznat a inspirovat se know-how norských neziskových organizací i
státních institucí, které mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti boje proti genderově podmíněnému násilí.
Během studijní cesty jsme upevnili spolupráci s norskou organizací SEIF a navázali další
důležité kontakty. Partnerská organizace našim pracovnicím umožnila navštívit i jiné norské
instituce zabývající se danou tematikou. Přínosem je mimo jiné rozvinutí spolupráce
s psychosociálním oddělením lékařské pohotovostní služby v Oslu.
Díky projektu jsme získali mnoho potřebných a zajímavých informací a podnětů pro naši
práci. Přijetí některých závažných opatření budeme prosazovat i v České republice.