Studijní cesta GIC NORA do Norska na téma rovných příležitostí

Datum realizace: 9. 3. 2017 - 31. 5. 2017
Částka: 69000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Pracovní skupina naší organizace GIC NORA odjela do Norska získat od tamních odborníků zkušenosti, know-how a příklady dobré praxe v oblasti rovných příležitostí a prohloubit si odborné znalosti.
Program studijní cesty vznikl ve spolupráci mezi Nadací Open Society Fund Praha a Kanceláří veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku a zahrnoval témata klíčová pro činnost naší organizace: boj proti nerovnému odměňování žen a mužů, genderově citlivé vzdělávání a práce se sociálně znevýhodněnými osobami.
Účastnice se po návratu podělily o nabyté zkušenosti s kolegyněmi a kolegy v rámci interního semináře GIC NORA. Připravily také populárně laděný článek o studijní cestě určený veřejnosti. Získané informace bude náš tým využívat ve své další činnosti. To se týká i norských kontaktů, dále spolupracovat chceme například s norskou specialistkou na téma nerovného odměňování žen a mužů Kjersti Misje Østbakken.