fbpx

Symbios – sdílené bydlení mladých dospělých opouštějících dětské domovy (DD) a studentů vysokých škol (VŠ)

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 76414 EUR
Organizace: EkoInkubátor, z. ú.

Symbios řeší problém přechodu mladých dospělých z DD do samostatného života. Chce ukázat, že kombinace jistoty dané stabilním bydlením sdíleném se studenty VŠ , možností navazování nových vztahů či integrací na trh práce povede cílovou skupinu k převzetí odpovědnosti za vlastní život. Cílem projektu je zvyšovat sociální kapitál cílové skupiny, vést k autonomii, ke schopnosti definování vlastních potřeby a účasti na hledání řešení vedoucích k jejich naplnění. Explicitně tak dojde k efektivnímu nastavení modelu spolubydlení jako vhodného nástroje pro řešení této otázky na systémové úrovni.