TD020277 Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů

Datum realizace: 1. 1. 2014 - 30. 9. 2015
Částka: 300000 Kč
Organizace: Vysoká škola ekonomická v Praze

Cílem projektu je navrhnout nový postup pro publikaci vybraných dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dle principů
otevřených a propojitelných dat. Vybraná data z IISSP budou v rámci projektu převedeny do otevřené a propojitelné podoby dle navrženého
postupu a budou propojena na další související data VS ČR. Navržené postupy budou na základě nabitých zkušeností zobecněny do podoby
certifikované metodiky tak, aby je bylo možné aplikovat v dalších doménách VS ČR.