Technika je hra!

Datum realizace: 13. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Částka: 48000 Kč
Organizace: TRIANON, z.s.

Předkládaný projekt je zaměřen na environmentální edukaci děti a mládeže a smysluplné využití jejich volného času. V rámci projektu budeme žáky a studenty základních a středních škol z regionu vzdělávat v oblasti životního prostředí a nových technologií vedoucích k jeho ochraně a zároveň jim poskytneme možnost získat praktické zkušenosti v této oblasti. Chceme poukázat na aktuální ekologické a environmentální problémy a představit možnosti jejich řešení, které nabízí současná úroveň vědy a nejnovějších dostupných technologií. Zároveň chceme dětem a mládeži celou problematiku přiblížit i z praktického hlediska, kdy jim v rámci projektu bude poskytnuta možnost zúčastnit se ekologického workshopu, podílet se na letní studentské praxi či navštěvovat technický kroužek pod vedením doktorských studentů fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.