Town Halls

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Částka: 66200 CZK
Organizace: U.S. Ambassador's Youth Council, z. s.

Town Halls je vzdělávací program obsahující interaktivní diskuzi o demokracii, bezpečnosti a svobodě s arm. gen. v. v. Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem, jehož cílem je přiblížit studentům převážně středních škol aktuální témata a zvýšit jejich občanskou participaci. Větší zapojení mladé generace do politické debaty vnímáme jako zásadní faktor demokratické společnosti, cílíme proto na střední školy, kde se dorůstajícím voličům snažíme představit důležitost jejich účasti na iniciativách, debatách a referendech, a skrz diskuzi je motivovat ke kritickému myšlení a aktivnímu občanství.