Tři pilíře bezpečí

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 6417730 Kč
Organizace: ACORUS, z.ú.

Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN). Principem je oddělená práce s původcem DN, osobou ohroženou a dítětem- svědkem DN (Tři pilíře). Tyto tři pilíře vytvoří pro dítě bezpečný most v bouři rozchodu rodičů v důsledku DN.
K dosažení těchto cílů usilujeme o:
1.otevření centra komplexní pomoci Tři pilíře pro děti ohrožené DN při o.s. Acorus. Dětem zde bude poskytována účinná pomoc, podpora,terapie i ochrana před další viktimizací.
2.zpracování odborných a metodologických materiálů
3.vznik odborné platformy pro práci s celou rodinou ohroženou DN
4.vznik odborné studie o vlivu DN na psychosociální vývoj dětí
5.zlepšení informovanosti o vlivu DN a možnostech pomoci.
Tyto nástroje zefektivní pomoc rodinám ohroženým DN – bude fungovat systém práce s celou rodinou ohroženou DN. V důsledku toho se sníží aktuální výskyt DN i transgenerační přenos vzorců chování tzn., že dojde ke snížení výskytu DN i v budoucnosti.