Tváře lásky

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 1345000 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

Projekt Tváře lásky pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči (dále „ÚP“) či v péči OSPOD, je program na pomezí selektivní a indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky, zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi („OSL“). Funguje na bázi komunitní spolupráce Poradny Magdala zabývající se domácím násilím a OSL, Pražskou VŠ psychosociálních studií („PVŠPS“), DD a výchovného ústavu („VÚ“) na území ČR, NNO a státní správy. Navázání mezioborové spolupráce je cílem projektu. Doposud jediný se zaměřuje na prevenci dané problematiky v cílové skupině dětí a mladistvých. Cílem je snížení násilí na ženách a na mužích. Programem projde nejméně 110 dětí z cílové skupiny, proběhne nejméně 96 setkání, bude vytvořen vzdělávací modul, bude proškoleno nejméně 15 studentů, 4 lektoři, z toho 2 ze státní správy, 10 pracovníků DD; bude vybudováno lepší povědomí a budou vytvořeny příklady dobré praxe se zapojením cílové skupiny.