Týdny pro krajinu: Aktivním občanstvím k pestré krajině

Datum realizace: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
Částka: 103750 CZK
Organizace: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Projekt přináší aktivní občanskou participaci do řešení dopadů klimatické změny. Od roku 2017 dochází vinou změny klimatu v českých lesích k masivnímu vymírání smrku ztepilého a ráz krajiny se mění k nepoznání. Cílem projektu je zapojit do obnovy postižené krajiny jak aktivní dobrovolníky, tak širokou veřejnost. Pro dobrovolníky zrealizujeme 2 turnusy pracovních kempů, kde budou aktivně pracovat na obnově druhově pestrého lesa ve spolupráci s Lesy ČR. Širokou veřejnost zapojíme prostřednictvím dárcovské kampaně, kterou získáme prostředky na zaplacení nákladů dobrovolnických kempů.