Ubuntu v Modré škole

Datum realizace: 1. 1. 2014 - 26. 6. 2014
Částka: 40000 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

Projektem Ubuntu v Modré škole podpoříme u dětí pocit sounáležitosti. Naučíme je hrát si bez soutěží. Rozvineme u dětí schopnost empatie, tolerance, prosociálnosti a radost ze společných zážitků.