V Tamjdemu efektivněji – se Salesforce a online

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 75499 CZK
Organizace: Tamjdem, o.p.s.

Naším cílem je znásobit a lépe měřit dopad našich aktivit a efektivněji šířit své know-how v oblasti práce s dobrovolníky. Abychom toho dosáhli, je nutné nejdříve zefektivnit naše interní procesy, konkrétně sběr dat a práci s nimi v optimalizované CRM databázi propojené s webem a dalšími aplikacemi. Dále je pro nás zásadní využít vybrané digitální nástroje pro kvalitní přípravu a realizaci online vzdělávacích aktivit pro neziskové organizace a leadery dobrovolnických akcí z celé ČR a naučit je efektivně je využívat pro vlastní činnost a spolupráci s námi na dálku při realizaci společných akcí.