Voda pro Hostím

Datum realizace: 1. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 75000 CZK
Organizace: Berounská zeleň z.s.

Cílem projektu je vytvoření alternativních odborných stanovisek pro diskuzi s městem Beroun. Odlehlá městská část Beroun-Hostim je zužován nedostatkem užitkové i pitné vody již od roku 2015. Obyvatelé městské části Hostím se snaží do řešení problému zapojit vedení města Berouna, které však odmítá vypracovat variantní řešení kritické situace s vodou a problém jako neřešitelný neustále odsouvá.
Měř.Cíle: Odborný posudek variantního řešení nakládání s pitnou a odpadní vodou v místní části Hostim. Přednáška k aktivizaci veřejnosti, představení variantních řešení obyvatelům a zastupitelstvu města.