Voda v krajině Beskyd

Datum realizace: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 155000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Voda je základ života a vodou ovlivněná stanoviště patří k druhově nejpestřejším místům. Vhodnými zásahy dojde k záchraně některých zanikajících podmáčených lokalit, na odlehlých místech bude zlikvidována invazní rostlina křídlatka, pro obojživelníky budou obnoveny drobné tůně. Do úklidu a méně náročných aktivit budou zapojeni dobrovolníci, příp. studenti škol a dojde tak k vhodnému propojení teoretické a praktické ochrany přírody, s výkladem přímo na místě. O důležitosti vodních prvků v krajině budou pro základní školy připraveny prezentace a nabídnuta rovněž terénní exkurze, čímž bude podpořena edukační role projektu.