Volební kalkulačka pro krajské a senátní volby 2016

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 30. 11. 2016
Částka: 100000 Kč
Organizace: KohoVolit.eu

Již několik desetiletí je jedním z hlavních problémů evropských demokracií nízká a stále klesající účast ve volbách. Od konce 90. let tento pokles zasahuje i ČR, kde se účast snižuje u většiny typů voleb, zejm. voleb krajských zastupitelstev a Evropského parlamentu. Příčin tohoto procesu je celá řada, důležitou roli však hraje fakt, že veřejný prostor a tedy i volič, je zahlcen politickou komunikací a postrádá jednoduché rozhodovací kritérium. Volič nemůže snadno porovnat rozsáhlé stranické programy, stejně jako zhodnotit několikaleté působení strany v zastupitelském orgánu.

Oba uvedené problémy má za cíl řešit tzv. Volební kalkulačka, elektronický dotazník, který srovnává odpovědi uživatele s postoji/hlasováním politických stran. Ve formě názorového testu kalkulačka umožňuje voliči souhrnně srovnat volební programy se svými preferencemi, zatímco jakožto inventura parlamentního hlasování mu dává možnost zhodnotit působení strany v zastupitelském orgánu. Kalkulačka tak slouží dvěma cílům – doplňuje komunikaci mezi voliči a politickými subjekty a nastavuje transparentní systém, ve kterém existuje přehled o tom, jaké jsou jejich volební cíle.