Vytvoření a rozvoj komunity dobrovolníků

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 30. 6. 2024
Částka: 100000 CZK
Organizace: MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost

Projekt má za cíl aktivovat jednotlivce z Ostravy či okolí, a vytvořit tak komunitu dobrovolníků, která by se zapojila do aktivit prospěšných pro místní komunity i pro ochranu planety.