Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

Datum realizace: 13. 3. 2017 - 30. 6. 2017
Částka: 205000 Kč
Organizace: MEDIAN, s.r.o.

Realizace výzkumu zavádění obědů zdarma ve školách a školkách
– základní zmapování aktuálního stavu v ČR včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí
– hloubkové rozhovory s hlavními aktéry (MŠMT, MPSV, NNO, ZŠ a MŠ)
– online výzkum mezi školkami a školami
– výzkum podpory ve veřejnosti