Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na ženách

Datum realizace: 1. 3. 2016 - 30. 6. 2016
Částka: 129095 Kč
Organizace: Jako doma - Homelike

Projekt, který jsme uskutečnili v partnerství s norskou organizací KUN, měl posílit peer pracovnice bez domova a pomoci jim vyrovnat se se zkušenostmi s domácím násilím nebo
odejít z násilného vztahu.
Naše pracovnice získaly díky návštěvě sedmi norských organizací nejen zkušenosti, praktické rady a inspiraci pro naše služby, ale otevřela se jim i zcela nová témata – příkladem je práce s původci násilí v organizaci Reform, která pro ně do té doby byla spíš tabu. Po návratu byla studijní cesta tématem pravidelných schůzek peer pracovnic. Účastnice hovořily o tom, jaké poznatky si přinášejí pro spolupráci s ženami bez domova zažívajícími násilí, jakými způsoby ženy kontaktovat a jak zpracovávat a pomáhat zpracovávat zkušenosti s násilím. To jim přineslo zase o kus více sebedůvěry, že mohou dalším ženám dobře pomáhat. Podněty z norských komunitních aktivit naše pracovnice využijí v budování nového
komunitního centra pro ženy bez domova (na podzim 2016), do něhož jsou přímo zapojeny.
Například téma zdraví a nemocnice pro lidi bez domova se stalo pro jednu z pracovnic natolik zásadním, že jej přináší i do komunitního centra a budoucích aktivit naší organizace.