Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 81927 EUR
Organizace: Jako doma - Homelike, o.p.s.

Projekt se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze, které zažili_y komplexní trauma. Cílem projektu je, aby veřejné instituce (se zaměřením na úřady práce a sociální odbory městských částí) dokázaly lépe a adekvátně reagovat na potřeby cílové skupiny a docházelo tak k jejímu zmocňování a posilování. Změny bude dosaženo prostřednictvím přístupu PIE (Psychologically Informed Environments). Organizace Jako doma projde procesem nastavování přístupu PIE, následně bude školit s lektorkami z řad žen bez domova veřejné instituce v tomto přístupu.