Živá krajina Podbeskydí

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 276000 CZK
Organizace: Alena Czyžová

Průzkum a mapování lokálních potíží se zádrží vody v krajině, jako časté povodně v obci, půdní eroze. Záměrem je vytvořit návrh jak pomoci obci, vlastníkům půdy a občanům a vytvořit tak příhodné prostředí k životu, přerušit klesání půdních vod návrhem krajinných opatření, uchování biodiverzity fauny a flory a obnovení malého koloběhu vody v krajině. Je to projekt s přesahem dlouhodobého přínosu pro společenství. Zvýšit povědomí problematiky mezi občany a zapojit je k aktivitě. Osobní konzultace s občany, zajištění odborné přednášky, prezentace samostojných panelů o mitigaci, psaní článků, atd.