Živé proStory ZR

Datum realizace: 1. 7. 2015 - 30. 11. 2016
Částka: 111617 Kč
Organizace: Žijeme Žďárem

Vizí projektu je prostřednictvím různých forem aktivit – vzdělávacích, osvětových, kulturních a happeningů přivést a zapojit občany města Žďáru nad Sázavou do tématu společného prostoru, historie města a dalších spojujících elementů každého živého města.

Cílem je vzdělání, osvěta a případné zapojení obyvatel v oblastech:
– moderní pojetí přístupu k veřejnému prostoru a jeho tvorbě,
– změna ve vnímání architektury a práce architekta
– koncepční přístup k rozvoji města pod vedením architekta.

Projekt doplňuje projekt Rekonstrukce Žďáru, ve kterém se loni zavázalo 46 kandidátů (9 pozdějších zastupitelů a z toho 4 radní a starosta) do komunálních voleb splnit 10 restů z nichž podstatná část se věnovala veřejnému prostoru. V rámci projektu chceme referovat i o průběžném plnění Rekonstrukce Žďáru i v ostatních oblastech – transparentnost a koncepčnost.