Zlepšení krizového stavu v lokalitě Prašivá Hora – Bystřice

Datum realizace: 1. 7. 2013 - 2. 12. 2013
Částka: 165000 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Lokalita Prašivá Hora je vlivem intenzivní těžby lesního porostu devastována. Prostřednictvím zpracování odborné studie, filmového záznamu, instalace 4 ks informačních tabulí, jednáním s orgány státní správy a zapojením veřejností bude dosaženo nápravy.