Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace

Datum realizace: 15. 1. 2015 - 31. 10. 2016
Částka: 6440662 Kč
Organizace: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.

Prostřednictvím projektu usiluje žadatel o vytvoření podmínek pro zavedení celorepublikové systémové změny cestou specializace pracovníků institucí klíčových pro prevenci a eliminaci domácího násilí. Vymezení osob zodpovědných primárně za danou problematiku a následně poskytnutí školení a materiálů potřebných k získání nezbytných kompetencí, znalostí a v neposlední řadě motivace těchto pracovníků je cestou k lepšímu chápání a efektivnějšímu řešení případů domácího násilí důsledným způsobem za současné minimalizace sekundární viktimizace. Nositelem projektu je Asociace pracovníků intervenčních center, tedy asociace poskytovatelů specializované sociální služby pro osoby ohrožené domácím násilím na území celé České republiky. Východiskem projektu jsou realizace celostátního výzkumu, mezinárodního průzkumu a analýza přetrvávajících nedostatků v praxi. Zpracování výzkumu umožní získat vhled mapující vnímání současné situace ze strany osob ohrožených i odborné veřejnosti a laické veřejnosti.