Zmapování pochybného prodeje vodáren z města do rukou cizinců, dopady a aktivace občanů k nápravě. Vývoj ceny vody a inkasa zisků. Kdo prodává vodu občanům.

Datum realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
Částka: 100000 CZK
Organizace: Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Na Moravě byl prodej i tržby z vody léta v rukou měst. Mohly tím i žádat o dotace na investice. Města si nevyplácela dividendy, příjem z vody reinvestovaly.

Po roce 1999 se tento systém rozpadl. Města rozprodala své vodárny nebo uzavřela pochybné smlouvy o provozu a přišla o monopol prodeje vody. Došlo k privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Města přišla navíc i o dotace z EU.

Soukromé firmy zajímá pouze zisk z vody. Proto peníze z vody tečou do ciziny, místo do investic.

Zdokumentujeme tento proces v našem městě a otevřeme veřejnou diskusi o odkupu vodáren zpět podobně jako v Plzni.