Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 69736 EUR
Organizace: ALTERNIS z.s.

Projekt je primárně zaměřen na zmocnění znevýhodněných skupin, konkrétně dětí ohrožených rozvodovým konfliktem rodičů, kdy je tato CS za využití inovativních metod posilována, aby aktivně hájila své potřeby. Zaměřuje se i na zvyšování povědomí veřejnosti o potřebách této CS. Projekt průběžně vytváří podmínky pro rozvoj kvalitní interdisciplinární spolupráce na lokální úrovni sdílením dobré praxe, přičemž se zaměřuje na CS zaměstnanců státních úřadů a jejich zmocňování v rozhodovacích procesech. Ve svých aktivitách posiluje také interní kapacity a profesionalitu organizace občanské společnosti.