Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 4. 2022
Částka: 77000 CZK
Organizace: Spirála Ostrava, z.ú.

Spirála Ostrava, z.ú. je významným poskytovatelem sociálních služeb lidem s duševním onemocněním a zaměstnávání v chráněných podmínkách lidí se zdravotním postižením na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je analyzovat aktuální stav bezpečnosti dat, následně přijmout opatření ke zlepšení situace a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Opatření budou přijata jak v oblasti technického zajištění, tak v oblasti prevence na straně zaměstnanců společnosti a posílení organizace v digitální oblasti.