Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách pro krajské volby 2012

Analýza se detailně věnuje zastoupení a pořadí žen na kandidátních listinách pro krajské volby vybraných politických stran, neboť právě umístění na kandidátkách je klíčové. Stejně jako v minulých volbách je vidět markantní rozdíl mezi počtem žen na kandidátních listinách jednotlivých politických uskupení.