Jak ztratit další generaci

V souladu s dlouhodobou praxí jsou romské děti v České republice posílány do tak zvaných „praktických škol“. Tyto školy jsou určeny pro mentálně postižené děti a poskytují jen velmi omezené vzdělání. Absolventi těchto škol nemají žádnou kvalifikaci, takže vykonávají jen zcela základní profese. Celým generacím Romů se tak nedaří dostat ze začarovaného kruhu bídy a beznaděje.

V roce 1999 tento systém napadlo 18 ostravských dětí u Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudek tohoto případu, známého jako „D. H. a ostatní proti České republice“, potvrdil, že romské děti jsou v Česku diskriminovány a je jim upíráno základní právo na kvalitní vzdělání.

Děti z této kauzy jsou dnes již dospělí lidé a rodiče. Jejich příběhy a příběhy jejich dětí představuje mnohokrát oceněná americká fotografka Stephanie Sinclair.