Česká justice – boj o vše

  • Rok vydání: 2012 Vše
  • Organizace: Nadace Open Society Fund Praha a Transparency International
  • ISBN: 978-80-87725-01-6
  • Programová oblast: občanská společnost
  • Publikace ke stažení:

Česko potřebuje vytvořit materiálně a institucionálně nezávislou moc soudní a akceschopnou veřejnou žalobu. Publikace vydaná ve spolupráci s Transparency International – Česká republika shrnuje příspěvky z konference Justiční fórum 2011 a hledá koncepční a dlouhodobé řešení, které by bylo přijatelné pro politiky i zástupce justice.