Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014

Nadace Open Society Fund Praha vydala unikátní a v Česku poprvé sestavený žebříček hodnotící práci tuzemských poslanců Evropského parlamentu za volební období 2009-2014. Výsledkem je srovnání jednotlivých poslanců vůči sobě navzájem a je z něj tedy patrné, jak který z nich pracoval.

Žebříček zohledňuje jen ty činnosti, které jsou podle odborníků na Evropský parlament skutečně důležité. Započítáno je celkem 8 ukazatelů, kromě počtu zpráv třeba také počet stanovisek předložených navrhovatelem, nebo účast na jmenovitých hlasováních, která je záznamem elektronického hlasování pomocí poslanecké karty.

Hodnocení je založeno na kvantitativní analýze činnosti poslanců v Evropském parlamentu a zahrnuje jak plenární zasedání ve Štrasburku, tak aktivity konající se v Bruselu. Sběr dat proběhl 7. března 2014. Zahrnuje údaje za celé volební období, kromě dvou posledních plenárních zasedání (březen, duben 2014), která probíhala v těsné blízkosti voleb a z tohoto důvodu nejsou zcela vypovídající.