Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti

  • Rok vydání: 2011
  • Organizace: Centrum pro podporu občanů
  • ISBN: 978-80-904409-7-5
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Publikace vznikla jako výstup mezinárodního workshopu Univerzity Wageningen, kterého se Centrum pro podporu občanů účastnilo, a na základě výzkumného projektu prováděného v pěti lokalitách v Praze. Publikace uvádí dobré praxe z Německa, Nizozemí a Francie, které by se mohly stát příkladem při hledání nových možností vodního hospodářství v Praze.