Klientelistický nebo právní stát? Příčiny nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování

Studie Ekologického právního servisu na třiceti závažných případech analyzuje příčiny a následky protiprávního rozhodování ve veřejné správě a navrhuje konkrétní opatření k zabránění vzniku protiprávních rozhodnutí a souvisejících škod. Byla vydána s podporou Nadace OSF.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance