Klientelistický nebo právní stát? Příčiny nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování

  • Rok vydání: 2010
  • Organizace: Ekologický právní servis
  • Publikace ke stažení:

Studie Ekologického právního servisu na třiceti závažných případech analyzuje příčiny a následky protiprávního rozhodování ve veřejné správě a navrhuje konkrétní opatření k zabránění vzniku protiprávních rozhodnutí a souvisejících škod. Byla vydána s podporou Nadace OSF.