Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

  • Rok vydání: 2002
  • Organizace: Ekologický právní servis
  • Programová oblast: Vše
  • Publikace ke stažení:

Studie, která na pozadí několika kauz řešených právníky Ekologického právního servisu (například automobilky TPCA v Kolíně a Hyundai v Nošovicích) analyzuje státní politiky na podporu zahraničních investic se zvláštním zřetelem na dopad těchto politik na fungování právního státu. Studie byla publikována s podporou Nadace OSF.