Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

Studie, která na pozadí několika kauz řešených právníky Ekologického právního servisu (například automobilky TPCA v Kolíně a Hyundai v Nošovicích) analyzuje státní politiky na podporu zahraničních investic se zvláštním zřetelem na dopad těchto politik na fungování právního státu. Studie byla publikována s podporou Nadace OSF.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance