Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

Studie, která na pozadí několika kauz řešených právníky Ekologického právního servisu (například automobilky TPCA v Kolíně a Hyundai v Nošovicích) analyzuje státní politiky na podporu zahraničních investic se zvláštním zřetelem na dopad těchto politik na fungování právního státu. Studie byla publikována s podporou Nadace OSF.