Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace

  • Rok vydání: 2010 Vše
  • Organizace: Člověk v tísni, o. p. s. - Vzdělávací program Varianty
  • ISBN: 978-80-87456-05-7
  • Programová oblast: Fond Otakara Motejla
  • Publikace ke stažení:

Výzkum společnosti Člověk v tísni se zaměřil na problematiku diagnostiky těchto dětí, konkrétně na podrobnou analýzu diagnostického testu SON-R. Ten je v České republice jako jeden z mála považován za kulturně nezatížený a využívá se proto mj. i u obtížně testovatelných dětí, včetně dětí socio-kulturně znevýhodněných. Cílem ročního kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak děti ze sociálně vyloučeného prostředí testu rozumějí a jak v kontextu prostředí, v němž žijí, chápou souvislosti zásadní pro vyřešení jednotlivých úloh.

Autoři analýzy (Mgr. Simona Pekárková, Mgr. Adéla Lábusová, PhDr. Miroslav Rendl, Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai) docházejí k závěrům, že sociálně znevýhodněné děti v testu častěji selhávají nikoliv z důvodů odlišné mentální dispozice, ale kvůli odlišnému charakteru výchovy a nižší vzdělanostní tradice v rodině. Analýza také poukazuje na výrazné limity daného testu pro diagnostiku dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Výzkum a vydání analýzy podpořila Nadace OSF.

Lábusová, A., Nikolai, T., Pekárková, S., Rendl, M. – Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace. Analýza inteligenčního testu SON-R. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2010.