Obraz pravicového extremismu v českých médiích

  • Rok vydání: 2010 Vše
  • Organizace: NEWTON Media a.s.
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:

Brožura shrnuje výsledky rozsáhlé mediální analýzy, kterou zpracovala společnost NEWTON Media s podporou Nadace Open Society Fund Praha.

Analýza obsáhla více než 31 tisíc příspěvků uveřejněných v období od 1. července 2008 do 31. prosince 2009 a od 1. ledna do 31. března 2010. Cílem analýzy bylo zachytit, jakým způsobem média informovala o událostech souvisejících s pravicovým extremismem v období velkého nárůstu pochodů a demonstrací krajní pravice. V období, kdy se uskutečnily evropské a krajské volby, kdy probíhala kampaň před zrušenými parlamentními volbami a kdy se krajní pravice aktivizovala, aby se ucházela o hlasy voličů.