Případová studie: Samoregulační rada organizací pro fundraising (Maďarsko)

Neziskové organizace v Maďarsku zjistily, že spolupráce s firmami může obnášet víc, než jen žádosti o dary a děkovné dopisy. Od tradičních žádostí o finanční příspěvky se posunuly k budování silnějšího a strategičtějšího partnerství a vytvořily nabídku 55 různých programů, které umožňují zapojení firem do neziskové činnosti a naopak.